REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

Następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

UWAGA !!!

PRZYJMOWANIE NOWYCH WNIOSKÓW TYLKO  Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW OD 01.03.2021 DO 15.03.2021

W DNIACH  OD 1 DO 12 MARCA W GODZ. 09:00 – 14:00

DODATKOWO:

W DNIU 04 MARCA (CZWARTEK) W GODZ. 16:00 – 17:00

W DNIU 11 MARCA CZWARTEK) W GODZ. 16:00-17:00

W DNIU 15 MARCA W GODZ. 10:00 – 16:00

Nabór dotyczy dzieci z roczników 2015-2018 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021-2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zapraszamy do kontaktu