REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Wypełnioną deklarację  należy  złożyć w przedszkolu w dniach od 21.02.2022r. do 08.03.2022r.

Brak deklaracji o kontynuacji jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023.

DEKLARACJA

NOWI  KANDYDACI

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną od 15.03.2022 r.od godziny 8:00 do 31.03.2022 r. do godziny 15:00 Nabór dotyczy dzieci z roczników 2016-2019 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Wnioski należy rejestrować pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

Następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

harmonogram_rekrutacji_2022_przedszkola

zasady_rekrutacji_2022_przedszkola

Zapraszamy do kontaktu