REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Wypełnioną deklarację  należy  złożyć w przedszkolu w dniach od 13.02.2023r. do 22.02.2023r.

Brak deklaracji o kontynuacji jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.

Deklaracja

NOWI  KANDYDACI

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną od 01.03.2023 r.od godziny 8:00 do 15.03.2023 r. do godziny 15:00 Nabór dotyczy dzieci z roczników 2017-2020 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

uchwała__XVIII_238_2020_RM_Przedszkola

Zarządzenie_harmonogram_przedszkola

zasady_rekrutacji_2023_przedszkola

Wnioski należy rejestrować pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

Następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Zapraszamy do kontaktu