REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w systemie podpisanie jej i złożenie w systemie lub w placówce w dniach od 15.04.2024r. do 19.04.2024r. 

Deklaracje należy wypełniać pod adresem:

http://nabor.pcss.pl/swarzedz

Brak deklaracji o kontynuacji jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025.

 

NOWI  KANDYDACI

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną od 22.04.2024 r.od godziny 8:00 do 06.05.2024 r. do godziny 16:00 Nabór dotyczy dzieci z roczników 2018-2021 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

uchwala__XVIII_238_2020_RM_Przedszkola

zasady_rekrutacji_przedszkola

Zarzadzenie-hrmonogram przedszkola

Wnioski należy rejestrować pod adresem:

http://nabor.pcss.pl/swarzedz

Następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Zapraszamy do kontaktu