Rozkład dnia grupy: „Biedronki” i „Sówki”

6:00-7:30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne, stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

7:30-8:00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:00-8:30 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8:30-9:30 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

9:30-10:00 Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:00-10:45 Przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności samoobsługowe. Drugie śniadanie.

10:45-12:00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

12:00-12:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12:30-13:00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

13:00-14:30 Zabiegi higieniczne- przygotowanie do relaksu, nabywanie umiejętności związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej.

14:30-15:45 Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.

15:45-16:00 Przygotowanie do podwieczorku

16:00-16:30 Podwieczorek

16:30-17:00 Rozchodzenie się dzieci.

UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.

Rozkład dnia grupy: „Wiewiórki” i „Liski”

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne, stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

8:00-8:30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30-9:00 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:00-10:00 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:00-10:45 Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:45-11:15 Przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności samoobsługowe. Drugie śniadanie.

11:15-12:30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

12:30-13:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

13:00-13:30 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

13:30-14:00 Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej.

14:00-15:45 Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.

15:45-16:00 Przygotowanie do podwieczorku

16:00-16:30 Podwieczorek

16:30-17:00 Rozchodzenie się dzieci.

UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.

Rozkład dnia grupy: „Jagódki” i „Pszczółki”

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne, stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

8:00-8:30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9:00-9:30 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:30-10:30 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:30-11:30 Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:30-12:00 Przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności samoobsługowe. Drugie śniadanie.

12:00-13:00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

13:00-13:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

13:30-14:00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

14:00-14:30 Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej.

14:30-15:45 Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.

15:45-16:00 Przygotowanie do podwieczorku

16:00-16:30 Podwieczorek

16:30-17:00 Rozchodzenie się dzieci.

UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.

Zapraszamy do kontaktu