Kadra naszego przedszkola to zespół, pełnych pasji osób, które są bardzo zaangażowane w życie przedszkola, cechują się profesjonalizmem działań i umiejętnością znakomitej współpracy również z rodzicami naszych przedszkolaków.  Codziennie dbamy o rozwój społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci, dając im gruntowe przygotowanie do dalszej edukacji.  W naszej ofercie mamy wiele zajęć, z których bezpłatnie korzystają wszystkie dzieci : język angielski, rytmika, zajęcia warsztatowe, połączone z opieką  pielęgniarki, gimnastyka korekcyjna. Aktywnie spędzamy również czas poza murami naszego przedszkola (wyjazdy do kina, teatru, wycieczki tematyczne itp.) Podczas miesięcznej przerwy urlopowej w okresie wakacji, zapewniamy naszym wychowankom opiekę w zaprzyjaźnionej placówce.

Dla dzieci przyjętych do naszego przedszkola, organizujemy zajęcia adaptacyjne, a rodziców zapraszamy zawsze na spotkania warsztatowe, podczas których uzyskują porady, jak przygotować się do roli rodzica przedszkolaka.

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE

Gimnastyka korekcyjna – Barbara Knade

Są to ćwiczenia fizyczne, które pełnią funkcje terapeutyczne. Mają doprowadzić do pełnej sprawności ruchowej oraz skorygować nieprawidłowe wzorce ruchowe i wady postawy.

Rytmika – Paulina Kowalska-Kroczek

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Ruch przy muzyce, śpiew, gra na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki, sprawiają, że Wasze pociechy w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki – niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem instrumentu klawiszowego.

Język angielski – Ilona Wojciech

Język angielski w przedszkolu pozwala już od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na późniejszą edukację językową dziecka. Niezwykle istotnym elementem nauczania małych dzieci jest oddziaływanie na nie przez obraz, dźwięk, rym i rytm. Kojarzenie brzmienia angielskich słów czy dłuższych wypowiedzi z ilustracjami, rymem lub rytmem pozwala dzieciom wypracować własny schemat pamięciowy – czyli własne sposoby kojarzenia.

Zajęcia z pielęgniarką

W czasie spotkań z pielęgniarką dzieci dowiadują się , w jaki sposób można zapobiegać infekcjom, jak należy o siebie dbać, ubierać się stosownie do pogody, właściwie się odżywiać. Pani Żaneta wyjaśnia dzieciom, jak ważne jest przestrzeganie higieny i na czym polega zdrowy styl życia. Wyjaśnia również jak funkcjonuje organizm człowieka.

Religia – Maria Kluczka

Na prośbę rodziców w grupach 6- latków odbywają się zajęcia z Religii.

Logopeda – Cecylia Michalak , Żaneta Wyderkiewicz

Okres przedszkolny jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka. To czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, oraz terapia powstałych już wad i zaburzeń.

Zapraszamy do kontaktu