Koszty , które ponoszą rodzice/prawni opiekunowie:

  • opłata eksploatacyjna w wysokości 1 zł – za każdą godzinę pobytu dziecka, wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin realizacji podstawy programowej (tj. pobyt dziecka w godz. od 7.00 – 12.00)
  • opłata za żywienie – 12 zł ( trzy posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie i obiad)

Opłaty za Przedszkole są regulowane do 10 każdego miesiąca w formie przelewu lub w wersji gotówkowej. Odliczenia są ujmowane w kolejnych miesiącach, przy uprzednim zgłoszeniu nieobecności.

Zgłaszanie Nieobecności w Przedszkolu do godziny 8:30

w formie e-mail: biuro@jarzebinkaplanty.pl

w formie telefonu 61 651 18 68

Zapraszamy do kontaktu